Overslaan naar inhoud
Metaalgroothandel MCB | Ketenpartner & One-Stop-Shop | MCB

MCB verduurzaamt transport

Met elkaar duurzamer. Daar gaan we voor bij MCB. Verandering van transport per vrachtwagen naar transport via binnenvaartschepen met duurzame energie, valt helemaal binnen onze ‘groene visie’. Dit bespaart veel CO2-uitstoot en heeft een mooi effect op onze Carbon Footprint. Wij spraken hierover met Tjarda Vanmeensel, inmiddels negen jaar purchase manager flat carbon steel en verantwoordelijk voor de aankoop van voorraad voor de hele MCB Group (Nederland, België en Duitsland).

Duurzaamheid is voor MCB een belangrijk thema, hoe zie je dat terug in jouw werk?

Tjarda: ‘Als ik kijk naar onze leveranciers in Europa, dan zie je dat zij allemaal op een of andere manier bezig zijn met het thema duurzaamheid. Ik verwacht dat wanneer de nodige euro’s op tafel komen, de staalproductie zoals we dat nu kennen, binnen tien jaar volledig met een nieuwe technieken gaat gebeuren. En dat spreekt mij aan, dat is heel interessant. Men gaat dan op een andere manier staal maken waarbij CO2 niet langer het bijproduct zal zijn, maar O2 (water dus). Dit gaat een enorme vooruitgang zijn om de CO2 uitstoot te beperken.’

Over welke nieuwe technieken heb je het dan?

‘Er is er één waarvoor men allemaal lijkt te kiezen en dat is de DRI-technologie in combinatie met een elektrische hoogoven. Ik lees ook wel over andere revolutionaire technieken waar bijvoorbeeld een Bill Gates in aan het investeren is, waarvan wordt gezegd dat er bij die technologie niet méér warmte vrijkomt dan bij het zetten van koffie met een koffiezetapparaat. Hier weet ik echter nog te weinig over om hier nu iets over te zeggen, maar deze geluiden geven wel aan dat men heel erg bezig is met andere manieren om staal te maken.’

‘En dat moet ook. Als je kijkt naar de doelen van Europa en het feit dat we onder de anderhalve graad moeten blijven, dan moeten we nu actie ondernemen. Ik zag laatst dat als we zo doorgaan met z’n allen, we niet eens onder de tweeëneenhalve graad kunnen blijven, dus willen we die stap kunnen maken dan moeten de grootste vervuilers, waarvan de staalindustrie er één is, wel echt andere technologieën gaan inzetten.’

Kun je wat meer vertellen over de keuze voor duurzamer transport?

‘Wij hebben een duurzamere manier gevonden om materiaal te vervoeren, inderdaad. Vroeger kwam het materiaal aan in de haven van Antwerpen en wij gingen dat dan met onze eigen wagens of externe wagens, het materiaal ophalen. Dat gaat over loten van 1000 of 2000 of 3000 ton en dus moet je heel veel vrachtwagens de weg opsturen, bovendien ben je dan wel even bezig.’

‘We hebben een logischere en vooral duurzamere manier gevonden. Wat wij nu al ongeveer een jaar of twee doen is al het materiaal wat wij importeren bij flat carbon steel vervoeren met binnenvaartschepen.’

Hoe gaat dit in z’n werk?

‘We werken samen met logistieke bedrijven die binnenvaartschepen kunnen organiseren om materiaal op te pikken voor MCB, eventueel in combinatie met materiaal van andere klanten, waardoor het materiaal met binnenvaartschip wordt vervoerd vanuit Antwerpen naar Genk of Maastricht. Wij gaan het materiaal vanaf daar ophalen met onze eigen vrachtwagens, maar enkel op de terugweg van het uitventen van materiaal naar klanten. Zo rijden we niet met lege vrachtwagens rond. Het inhuren van een binnenvaartschip bespaart bovendien 50% van de uitstoot ten opzichte van een vrachtwagen. Naar verwachting krijgt de binnenvaart en de maritieme zeevaart ook duurzaamheidsnormen opgelegd dus wellicht wordt dat percentage nog groter.’

Je was op de Blech Expo in Hannover, hoe ‘groen’ was de beurs?

‘Ik was daar aanwezig omdat al onze Europese leveranciers een stand hebben en er liepen ook de nodige traders rond waarmee wij ook veel samenwerken. Zo zie je in anderhalve dag het gros van je zakenrelaties. Hier zag ik alle groene initiateven en projecten die onze leveranciers uitgerold hebben.’

‘Renewable energies was een groot thema op de beurs. De nieuwe DRI-techniek waar ik eerder over vertelde gaat in eerste instantie gebeuren met aardgas en in een tweede fase met waterstof. Maar waterstof moet je wel op een groene manier produceren en de renewable energies zijn heel belangrijk om waterstof op een groene manier te produceren dus je ziet al allerlei initiatieven lopen bij onze leveranciers.’

Wat biedt de toekomst als het gaat over duurzamere transport?

‘Natuurlijk zijn we voor een algeheel duurzamere metaalketen afhankelijk van alle andere partijen in onze keten. We zetten bij MCB ook hoog in op samenwerking met andere partijen uit onze keten. Deze keuze voor duurzamer transport kunnen we zelf maken en wat we nog meer zelf kunnen doen is het groene staal van leveranciers promoten richting onze klanten. Hoe sneller dat dit de norm wordt, hoe beter.’